Horgászrend

Abdai Horgász Egyesület Horgászrendje

Érvényes 2014. december 14-től

Elfogadva az Abdai Horgász Egyesület Közgyűlésének

Az Egyesület Horgászrendjéről szóló

14/2014.(XII.14.) számú határozatával.

 

Bevezetés:

 • A horgászat a szabadidő kulturált eltöltését segíti elő. Kikapcsolódást nyújt a sport iránt elkötelezett embereknek a rohanó világban.
 • A halakra, mint élőlényekre, sporttársakra kell tekinteni, akiket megillet a tisztelet.
 • A kifogott és megtartani kívánt halat tartószákba kell helyezni és meg kell váltani a szenvedéstől.

Természeti környezet védelme:

 • Ügyeljünk környezetünk tisztaságára!
 • A horgásztó területén szeméttárolók nem kerülnek kihelyezésre. Mindenki köteles a keletkezett szemetét hazaszállítani.
 • Minden horgásztárs köteles a kiválasztott horgászhelyét rendben tartani. A zöldfelület kezelést évi több alaklommal szükség szerint elvégezni.
 • Óvjuk a tó területén telepített és megtelepedett fafajokat.
 • Törekedjünk gyorsan növő, árnyékot adó fák telepítésére.
 • A tó területén minden horgásztárs telepíthet fát a vezetőséggel történt egyeztetés után.
 • Fát kivágni a vezetőséggel történő egyeztetés után lehetséges.
 • Nádat, sást, vízinövényeket a nyugodt horgászat feltételeinek megteremtése mértékéig lehet gyéríteni a saját horgászhelyen a vezetőséggel történt előzetes egyeztetés után.
 • A zárt helyekről vízinövényt eltávolítani tilos.
 • Ügyeljünk a víz minőségének, tisztaságának megóvására fokozására.
 • A víz minőségének óvása érdekében a tó területére és a bekerített részre haszonállatot (lovat), háziállatot, kutyát bevinni tilos.
 • A tóban gazdasági állatot, háziállatot fürdetni tilos. Aki ezt megszegi fegyelmi vétséget követ el.

 

 

 

Halak védelme:

 • A tó területén az országos horgászrendben foglalt tilalmi idők és méretkorlátozások vannak érvényben.

Kivételek:

 1. Az 5 kg feletti hal védett halnak számít. Kifogása esetén a mérlegelés és a fényképezés után kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe.
 2. Rablóhalra 2017-ig horgászati tilalom van érvényben!
 3. A kifogott rablóhalat horogszabadítás után kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe.
 • Ívási időben biztosítsuk a halak nyugalmát.
 • Törekedni kell a pontymatrac használatára a nagytestű halak védelme érdekében.
 • Bojlival, pellettel történő horgászat során KÖTELEZŐ a nagyméretű apró szövésű merítő szák, a pontymatrac és a sebfertőtlenítő használata.

Ellenőrzési tevékenység szabályai:

 • Horgásztavon a halőri tevékenységet társadalmi halőri tevékenység keretében vizsgázott halőrök látják el.
 • A halőri tevékenységet minden a tagsági nyilvántartásba bejegyzett tag elláthatja, aki a halőri vizsga bizonyítványát a vezetőségnek bemutatta.
 • A halőri vizsga bemutatása után a vezetőség a tagot halőri nyilvántartásba veszi.
 • A társadalmi ellenőri vizsgát minden tagtárs saját költségén abszolválhatja, és ez által elvégezheti a halőri tevékenységet.
 • A halőrvizsgát tett tag részére az Abdai Horgász Egyesület az egyesületi költségvetés terhére ellenőri igazolványt állíttat ki.

Horgászat szabályai az Abdai Horgász Egyesület vízterületén:

 • A tóban fürödni tilos!
 • A horgásztó területén csak érvényes állami horgászjegy, területi jegy, fogási napló birtokában lehet horgászni.
 • Minden horgász köteles fényképes igazolványt (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) magánál tartani, ellenőrzéskor azt a társadalmi halőr részére bemutatni.
 • A horgásztó területén a nagytestű halak védelme érdekében a pergető horgászat tilos.
 • Rablóhalakra 1 db egyágú horoggal fenekező vagy úszós készséggel lehet horgászni.

 

 

 

 • A horgásztó területén a csónakból való horgászat nem megengedett kivéve az etetőbója elhelyezésére illetve felszedésére feltétlenül szükséges időt. A horgászkészséget gumimatracról, gumicsónakból és úszva sem lehet bejutatni.
 • A horgászkészséget bejuttatni csak dobva vagy etető csónak segítségével lehet.
 • Halradar használata megengedett. A radart használni csak partról lehet.
 • Minden horgásztárs helyezhet el etetőbójákat, az etető bóját elhelyezni a szomszéd horgásszal történt egyeztetés után lehet. Vitás esetekben az etetőbója helyének meghatározásáról a vezetőség dönt.
 • Etetőkosár és etetőanyag az év minden szakában használható mennyiségi korlátozás nélkül.
 •  Csalihal csak spiccbot segítségével fogható.
 • A kilépő tag köteles horgásztanyáját és stégjét elbontani és elszállítani, amennyiben az új tag nem váltja meg.

Gyermekhorgászokra vonatkozó szabályok:

 • 15 év alatti személyek a tó területén felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak.
 • Gyermekhorgász nagykorú felügyelete mellett napkeltétől napnyugtáig 1 db úszós készséggel horgászhat érvvényes területi engedéllyel és fogási naplóval
 • A horgászat érvényes területi jegy és fogási napló birtokában gyakorolható.
 • A horgászatot 1 db egyágú horoggal szerelt készséggel lehet gyakorolni.
 • A gyermek horgászjeggyel rendelkező személy naponta 3 kg egyéb hal fogására jogosult, amelyet, a horgászt befejeztével összesítve a dátum megjelölésével köteles a fogási naplóban rögzíteni. Nemes halat a gyermekhorgász nem tarthat meg, nemes hal fogása esetén fényképezés után vissza kell helyezni a vízbe.
 • Az adminisztráció szabály szerűségéért és a horgászrend betartásáért a felügyeletet ellátó nagykorú személy felel.
 • Gyermekhorgász nemes halat nem fogtat. Nemes hal fogása estén horogszabadítás után köteles kíméletesen visszahelyezni a vízbe.
 • A nemes és az egyéb halak faji meghatározásának pontosságáért a felügyeletet ellátó személy felel.
 • A horgászrend megsértéséből adódó szabályszegésért a felügyeletet ellátó személy ellen fegyelmi eljárás indít a vezetőség.
 • Lékhorgászat nem engedélyezett.

Ifjúsági horgászokra vonatkozó szabályok:

 • Ifjúsági horgásznak minősül minden olyan 15-18 év között személy, aki a Horgász Egyesület tagsági nyilvántartásában szerepel, érvényes állami horgász vizsga bizonyítványt megszerezte, érvényes állami horgászjeggyel, fogási naplóval és területi horgászjeggyel rendelkezik.

 

 

 • Az ifjúsági horgászok napkeltétől napnyugtáig horgászhatnak 1 db úszós vagy fenekező horgász készséggel 1 db egyágú horoggal szerelt horgászkészséggel.

 

 • Az ifjúsági horgászok naponta 5 kg egyéb hal , napi 1 db, heti 2 db , évi 10 db nemes hal fogására jogosultak.
 • A megtartani kívánt halat a fogási naplóba a fogás után haladéktalanul rögzíteni kell a dátum és az idő (óra perc) megjelölésével. A horgászkészség addig nem helyezhető vissza a vízbe.
 • A haltartóba helyezett hal újabb fogás esetén nem cserélhető ki.
 • Lékhorgászat nem engedélyezett.

Felnőtt horgászokra vonatkozó szabályok:

 • Felnőtt horgásznak minősül minden olyan 18 év feletti személy, aki a Horgász Egyesület tagsági nyilvántartásában szerepel, érvényes állami horgász vizsga bizonyítványt megszerezte, érvényes állami horgászjeggyel, fogási naplóval és területi horgászjeggyel rendelkezik.
 • A felnőtt horgászok napi 0-24 óráig horgászhatnak, éjszaka is.
 • Éjszakai horgászat esetén a horgászhelyet jól láthatóan meg kell világítani.
 • Lékhorgászat nem engedélyezett.
 • A felnőtt horgászjeggyel rendelkező horgászok egyszerre 2 db horgászbottal 2-2 db egyágú horoggal szerelt úszós vagy fenekező készséggel horgászhatnak.
 • A felnőtt horgászengedéllyel rendelkezők napi 5 kg egyébhal, napi 2 db, heti 6 db évi 20 db nemes hal fogására jogosultak.
 • A megtartani kívánt halat a fogási naplóba a fogás után haladéktalanul rögzíteni kell a dátum és az idő (óra perc) megjelölésével. A horgászkészség addig nem helyezhető vissza a vízbe.
 • A haltartóba helyezett hal újabb fogás esetén nem cserélhető ki.

Stégek építmények elhelyezésének szabályai:

 • A horgásztavon tanyarendszer működik. Minden Abdai Horgász Egyesületi tagnak saját választott horgászhelye van.
 • A horgászstégek anyaga fém illetve fa lehet.
 • Beton illetve beton alapú stéget elhelyezni nem lehet.
 • A stég maximális mérete 3×3 méter lehet. A stég a partvonalától számított maximum 2 méter hosszan nyúlhat be a felületre.
 • A tavon úszó és cölöpökre épített horgászstég is elhelyezhető.
 • Minden Abdai Horgász Egyesületi tag a saját horgászhelyén faházat, horgásztanyát helyezhet el.

 

 

 

 • A faházak, horgásztanyák elhelyezésnél az országos építéshatósági szabályok, illetve a tó tulajdonosának (Abda Község Önkormányzat 9151 Abda, Szent István u. 3.) hozzájárulásai az irányadóak. Az építési szabályokat minden horgásztárs köteles betartani. A szabálytalan építéssel kapcsolatos szankciókért az építtető anyagi felelősséggel tartozik.
 • A horgásztanyák illetve a stégek mellett szalonnasütő, főzőhelyek elhelyezésére van lehetőség.

Záró rendelkezések:

A Horgászrendben nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend és az Abdai Horgász Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában valamit Alapszabályában meghatározott rendelkezések az iránymutatóak.

Kérjük Horgászrendünkben foglalt szabályok maradéktalan betartást. Minden Horgásztársnak kellemes időtöltést és kikapcsolódást kívánunk!

A Horgászrend hatályos és érvényes.

Abda, 2014. december 14.

 

………………………………………                ………………………………………….

          Németh Attila                                                Nagy Miklós Zsolt

                 Elnök                                                                Alelnök

 

 

     ………………………

            Saru Dániel

               Titkár